Latest updates
عزيزاني که   مايل به    همکاري در بخش ترجمه هستند ميتوانند آثار خود   را همراه با    توضيحات (مانند ترجمه‌هايي که اکنون روي سايت هست)  براي  ما   ارسال کنند،    که   در    صورت    احراز استاندارهاي   سايت    با     نام خودشان روي  سايت    گذاشته مي‌شود.
در   بخش   ترجمه   نيز    همانطور که واقف  هستيد  يک   اثر   هنري به تعداد مخاطب  مي‌تواند مفهوم و معنا     داشته    باشد،    پس   در ترجمه سعي شده  از  ترجمه   آزاد استفاده  نشود  و  حق  انتخاب در   اختيار    مخاطب   قرار   گيرد گرچه توضيحات   لازم   هم   در کنار ترجمه ارائه شده است.
07/17/2014
گروه بلک سبث کار خود را از سال 1968 آغاز کرد
Made in Iran. All member work copyright of respective owner, otherwise ©2014 poetryofmusic.com translate lyric and poetry. All rights reserved.
s. z.
ترجمه   به فارسی
عزيزان و علاقه‌مندان به شرکت در بحث‌هاي مربوط به اين صفحه از وب سايت، خواشمند است که در کمال ادب و احترام به ابراز عقايد خود بپردازيد و از توهين به يکديگر و يا تمجيد بي مورد بپرهيزيد و به ارتقاء سطح مطالب کمک کنيد.

زيرا با توجه به عدم توانايي ذهني مردم يک سري از کشورها در استفاده از اينترنت گهگاه به موارد اين‌چنيني بر مي‌خوريم، که البته نظراتي که در آنها به هر چيزي توهين شده باشد، بي درنگ  پاک مي‌شوند.

با تشکر از همکاري شما. 
بدون آزار(به کسي) در مراتع دوردست وقت مي‌گذراني؛
تنها با درک مبهمي از خطري که در فضاي اطراف است.
بهتره که مراقب باشی،
شاید سگ‌ها این نزديکي‌ها باشند
من رود جوردن را بررسی کرده‌ام،
و دیده‌ام که هیچ‌چیز چنانکه می‌نماید نیست.

ازینکه وانمود کنی که خطر جدي نيست، چه سودی میبری.
رام و مطیع، رهبر را دنبال میکنی،
در راه روهایی کوبیده و هموار که به دره فولاد می رسد.
عجب غافل‌گیری‌یی!
تصويري از ضربه‌ي نهايي در چشم‌هایت،
حالا چیزها واقعا آن چیزی هستند که به نظر می‌رسیدند.
نه!این کابوس نیست.

خداوند شبان من است، من نمی‌بایست چیزی بخواهم،
اوست که مرا می‌میراند.
از میان چراگاه های سبز مرا رهنمون می‌شود، در کنار آبهای آرام.
با چاقو‌های تيز روحم را آزاد می کند.
مرا به چنگک‌هایی در مکان‌هایی بلند آویزان میکند.
مرا به کتلت گوشت گوسفند تبدیل می کند،
قطعا، اورا توانی عظیم‌ست و اشتهایی فراوان.
وقتی روزش فرا رسد، ما بیچاره‌گان
به واسطه‌ي پژواکي آرام، و ازخودگذشتگي بسیار
استاد فنون دفاع بی اسحله (کاراته) شدیم،
هان،می‌بایست به پا خیزیم،
و بعد چشمان آدم‌های دون‌مایه را پر آب می‌کنيم. 

بع بع کنان و فريادزنان(ياوه‌گويان)، فرياد زنان بر روي گردنش افتادم.
موج موج ،کینه جویان دیوانه
شادمانه از ابهام (و تيرگي) بیرون می آیند و به سوی رویا رژه مي‌روند.

خبرها را شنیدي؟
سگها مرده اند!
بهتر است در خانه بمانی
و همانطور که به تو گفته شده، رفتار کنی.
از سر راه برو کنار ،اگر میخواهی عمر دراز داشته باشی.

Harmlessly passing your time in the grassland away;
Only dimly aware of a certain unease in the air.
You better watch out,
There may be dogs about
I've looked over Jordan,
and I have seen things are not what they seem.

What do you get for pretending the danger's not real.
Meek and obedient you follow the leader
Down well trodden corridors into the valley of steel.
What a surprise!
A look of terminal shock in your eyes.
Now things are really what they seem.
No, this is no bad dream.

The Lord is my shepherd, I shall not want
He makes me down to lie
Through pastures green He leadeth me the silent waters by.
With bright knives He releaseth my soul.
He maketh me to hang on hooks in high places.
He converteth me to lamb cutlets,
For lo, He hath great power, and great hunger.
When cometh the day we lowly ones,
Through quiet reflection, and great dedication
Master the art of karate,
Lo, we shall rise up,
And then we'll make the bugger's eyes water.

Bleating and babbling I fell on his neck with a scream.
Wave upon wave of demented avengers
March cheerfully out of obscurity into the dream.

Have you heard the news?
The dogs are dead!
You better stay home
And do as you're told.
Get out of the road if you want to grow old.

Sheep

Artist: pink floyd
Album: Animals
گوسفند


Poetry Of Music
'hope you enjoy our products.we're dedicated to providing the best Quality.
Welcome !