Latest updates
عزيزاني که   مايل به    همکاري در بخش ترجمه هستند ميتوانند آثار خود   را همراه با    توضيحات (مانند ترجمه‌هايي که اکنون روي سايت هست)  براي  ما   ارسال کنند،    که   در    صورت    احراز استاندارهاي   سايت    با     نام خودشان روي  سايت    گذاشته مي‌شود.
در   بخش   ترجمه   نيز    همانطور که واقف  هستيد  يک   اثر   هنري به تعداد مخاطب  مي‌تواند مفهوم و معنا     داشته    باشد،    پس   در ترجمه سعي شده  از  ترجمه   آزاد استفاده  نشود  و  حق  انتخاب در   اختيار    مخاطب   قرار   گيرد گرچه توضيحات   لازم   هم   در کنار ترجمه ارائه شده است.
07/17/2014
گروه بلک سبث کار خود را از سال 1968 آغاز کرد
Made in Iran. All member work copyright of respective owner, otherwise ©2014 poetryofmusic.com translate lyric and poetry. All rights reserved.
s. z.
ترجمه   به فارسی
عزيزان و علاقه‌مندان به شرکت در بحث‌هاي مربوط به اين صفحه از وب سايت، خواشمند است که در کمال ادب و احترام به ابراز عقايد خود بپردازيد و از توهين به يکديگر و يا تمجيد بي مورد بپرهيزيد و به ارتقاء سطح مطالب کمک کنيد.

زيرا با توجه به عدم توانايي ذهني مردم يک سري از کشورها در استفاده از اينترنت گهگاه به موارد اين‌چنيني بر مي‌خوريم، که البته نظراتي که در آنها به هر چيزي توهين شده باشد، بي درنگ  پاک مي‌شوند.

با تشکر از همکاري شما. 
هر چه لمس ميکني
هرچه میبینی
هرچه مزه ميکني
تمام حواست ( حواس پنجگانه).
هرچه دوست داری
از هرچه متنفري
تمام بي‌اعتمادي‌هايت
همه‌ي پس اندازت.
هرچه میبخشی
هرچه معامله میکنی
هرچه میخری
گدایی ميکني، قرض میگيري یا میدزدی.
هرچه میسازی
هرچه ویران میکنی
هرچه انجام ميدهي
هرچه میگویی.
هرچه میخوری
و هرکس را ميبيني ( با هرکس که رابطه داري )
هرچه را کوچک ميشماري
و با هرکس که میجنگی.
هرچه اکنون است
هرچه که گذشته
هرچه که پيش آيد.
و هر چه که زير نور خورشيد باشد روبراه و کوک است
ولي ( جلوي نور )خورشيد به وسيله ماه گرفته شده است.

"هيچ طرف تاريکي در ماه وجود ندارد.
در واقع تمامش تاريکي است."
All that you touch
All that you see
All that you taste
All you feel.
All that you love
All that you hate
All you distrust
All you save.
All that you give
All that you deal
All that you buy,
beg, borrow or steal.
All you create
All you destroy
All that you do
All that you say.
All that you eat
And everyone you meet
All that you slight
And everyone you fight.
All that is now
All that is gone
All that's to come
and everything under the sun is in tune
but the sun is eclipsed by the moon.

"There is no dark side of the moon really.
Matter of fact it's all dark."

Eclipse

Artist: pink floyd
Album: dark side of the moon
کسوف


Poetry Of Music
'hope you enjoy our products.we're dedicated to providing the best Quality.
Welcome !