Latest updates
عزيزاني که   مايل به    همکاري در بخش ترجمه هستند ميتوانند آثار خود   را همراه با    توضيحات (مانند ترجمه‌هايي که اکنون روي سايت هست)  براي  ما   ارسال کنند،    که   در    صورت    احراز استاندارهاي   سايت    با     نام خودشان روي  سايت    گذاشته مي‌شود.
در   بخش   ترجمه   نيز    همانطور که واقف  هستيد  يک   اثر   هنري به تعداد مخاطب  مي‌تواند مفهوم و معنا     داشته    باشد،    پس   در ترجمه سعي شده  از  ترجمه   آزاد استفاده  نشود  و  حق  انتخاب در   اختيار    مخاطب   قرار   گيرد گرچه توضيحات   لازم   هم   در کنار ترجمه ارائه شده است.
07/17/2014
گروه بلک سبث کار خود را از سال 1968 آغاز کرد
Made in Iran. All member work copyright of respective owner, otherwise ©2014 poetryofmusic.com translate lyric and poetry. All rights reserved.
s. z.
ترجمه   به فارسی
عزيزان و علاقه‌مندان به شرکت در بحث‌هاي مربوط به اين صفحه از وب سايت، خواشمند است که در کمال ادب و احترام به ابراز عقايد خود بپردازيد و از توهين به يکديگر و يا تمجيد بي مورد بپرهيزيد و به ارتقاء سطح مطالب کمک کنيد.

زيرا با توجه به عدم توانايي ذهني مردم يک سري از کشورها در استفاده از اينترنت گهگاه به موارد اين‌چنيني بر مي‌خوريم، که البته نظراتي که در آنها به هر چيزي توهين شده باشد، بي درنگ  پاک مي‌شوند.

با تشکر از همکاري شما. 
وراي افق آنجايي که در جواني زندگي مي‌کرديم
در دنيايي از جاذبه‌ها (مغناطيس) و شگفتي‌ها (معجزات)
افکارمان مدام و بدون مرز پرسه مي‌زد
نواختن ناقوس جدايي شروع شده بود.

در امتداد جاده‌ي لانگ و در پايين جاده کازِوِي
آيا هنوز آنجا کنار/با وجود بريدگي/جدايي ديدار مي‌کنند؟

بند/روبان کهنه و پاره‌اي را در گام‌هايمان دنبال مي‌کرديم
مي‌دويديم، پيش از آنکه زمان روياهايمان را ببرد
مي‌گذاشتيم که موجودات کوچک مارا به زمين گره بزنند
به يک زندگي که با پوسيدگي آرام تحليل رفته بود.

چمن، سبزتر بود
نور، روشن تر بود
محصور بين دوستان
"شب‌هاي شگفتي"

به آنسوي خاکسرسوزان پل‌هاي مشتعل پشت سرمان نگاه مي‌کنم
در نگاهي اجمالي به اينکه چقدر آن طرفش سرسبز بود.
گام‌ها به جلو برداشته مي‌شدند،اما در خواب‌گردي/خواب باز به عقب برمي‌گشتند
با نيرويي دروني [به عقب] کشيده مي‌شدند.

در ارتفاعي بلندتر، با پرچمي افراشته
ما به ارتفاعات سرگيجه‌آور آن دنياي رويايي رسيديم.

باز داشته شده براي هميشه، از خواستن و جاه طلبي،
عطشي هست [که] هنوز سيراب نشده.
ديدگان ضعيف ما هنوز در افق سير مي‌کند،
اگر چه به دفعات در اين مسير بوده‌ايم.

چمن، سبزتر بود
نور، روشن تر بود
طعم [چيزها] شيرين‌تر بود
شب‌هاي شگفتي
با جمع دوستان.
مه سحرگاهي بر اقروخته
آب سيلان دارد
رود بی انتها. 

تا هميشه و هميشه
Beyond the horizon of the place we lived when we were young
In a world of magnets and miracles
Our thoughts strayed constantly and without boundary
The ringing of the division bell had begun.

Along the long road and on down the causeway
Do they still meet there by the Cut

There was a ragged band that followed in our footsteps
Running before time took our dreams away
Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground
To a life consumed by slow decay

The grass was greener
The light was brighter
With friends surrounded
"The nights of wonder"

Looking beyond the embers of bridges glowing behind us
To a glimpse of how green it was on the other side.
Steps taken forwards but sleepwalking back again
Dragged by the force of some inner tide.

At a higher altitude with flag unfurled
We reached the dizzy heights of that dreamed of world.

Encumbered forever, by desire and ambition,
There's a hunger still unsatisfied.
Our weary eyes still stray to the horizon,
Though down this road we've been so many times.

The grass was greener
The light was brighter
The taste was sweeter
The nights of wonder
With friends surrounded.
The dawn mist glowing
The water flowing
The endless river.

Forever and ever

Steve O'Rourke: "-lo?"
charlie gilmour:  "Yes!"
SOR:  "Is that Charlie?"
charlie gilmour:  "Yes."
SOR:  "Hello Charlie."

SOR:  "Great."

High Hopes

Artist: pink floyd
Album: The Division Bell
آرزوهاي بزرگ


Poetry Of Music
'hope you enjoy our products.we're dedicated to providing the best Quality.
Welcome !