Latest updates
عزيزاني که   مايل به    همکاري در بخش ترجمه هستند ميتوانند آثار خود   را همراه با    توضيحات (مانند ترجمه‌هايي که اکنون روي سايت هست)  براي  ما   ارسال کنند،    که   در    صورت    احراز استاندارهاي   سايت    با     نام خودشان روي  سايت    گذاشته مي‌شود.
در   بخش   ترجمه   نيز    همانطور که واقف  هستيد  يک   اثر   هنري به تعداد مخاطب  مي‌تواند مفهوم و معنا     داشته    باشد،    پس   در ترجمه سعي شده  از  ترجمه   آزاد استفاده  نشود  و  حق  انتخاب در   اختيار    مخاطب   قرار   گيرد گرچه توضيحات   لازم   هم   در کنار ترجمه ارائه شده است.
07/17/2014
گروه بلک سبث کار خود را از سال 1968 آغاز کرد
Made in Iran. All member work copyright of respective owner, otherwise ©2014 poetryofmusic.com translate lyric and poetry. All rights reserved.
s. z.
ترجمه   به فارسی
عزيزان و علاقه‌مندان به شرکت در بحث‌هاي مربوط به اين صفحه از وب سايت، خواشمند است که در کمال ادب و احترام به ابراز عقايد خود بپردازيد و از توهين به يکديگر و يا تمجيد بي مورد بپرهيزيد و به ارتقاء سطح مطالب کمک کنيد.

زيرا با توجه به عدم توانايي ذهني مردم يک سري از کشورها در استفاده از اينترنت گهگاه به موارد اين‌چنيني بر مي‌خوريم، که البته نظراتي که در آنها به هر چيزي توهين شده باشد، بي درنگ  پاک مي‌شوند.

با تشکر از همکاري شما. 
...باشه، گوش کن، اين يک ...

بيخيالِ همه آن چيزها ( آهنگ لنون )، بايد اين مسائل را حل کنيم بيخيالشان!

بايد با ژاپني‌هاي زرنگ رقابت (تجاري) کنيم.
در خانه‌ها تعداد زيادي شومينه روشن است
و درخت کافي وجود ندارد.       بيخيال تمام آن حرف‌ها!     
پس بيخيال همه‌ي آن حرفها ما بايد با آنها وارد عمل بشويم.
بايد با اينها کنار بياييم.

نمي‌توانم بايستم، شغلم را از دست مي‌دهم، عقلم زايل شده، سيليکون
اردوگاه اسيري، چه بمبي؟ برو کنار،
روز پرداخت [کارمزد]، از فرصت استفاده کن
ورشکستگي، بايد درست شود، شش بزرگ
کليک کليک، صبر کن، اوه نه، بينگو!
کليک کليک، صبر کن، اوه نه، بينگو!
بينگو!

بخندانشان، بگريانشان،
مجبورشان کن در راهروها برقصند
مجبورشان کن بازي کنند، کاري کن بمانند
کاري کن که احساس خوبي داشته باشند.

الان نه، جان!
بايد نمايش فيلم را جلو ببريم  بايد انجامش دهيم
هاليوود در انتهاي رنگين-کمان منتظر است
انتهاي رنگين-کمان
براي کي مهم است که اين (فيلم) در مورد چيست؟!
تا زماني که بچه‌ها مي‌روند (براي ديدن فيلم)
پس الان نه، جان!
بايد نمايش را با موفقيت پيش ببريم  بايد انجامش دهيم
صبر کن، جان
بايد از پس اين [کار] بر بيايم  بايد با هم باشيم

‌نميدانم که اين چيست
اما مناسب اينجاست انگار
آخر شيف بيا
مي‌رويم و مينوشيم
اما الان نه، جان
بايد اين را انجام بدهم    بايد اين را انجام بدهم                                  
           بايد انجام شود                                   
صبر کن، جان
فکر کنم اتفاقات خوبي اينجا در جريان ست
من قبلا کتاب مي‌خواندم اما حالا ماهيگيري مي‌کنم    شروع!

مي‌تواند اخبار باشد
يا چيز سرگرم کننده‌‍‌ي ديگري
مي‌تواند يک برنامه‌ي قابل تماشاي مجدد باشد

بيخيالِ همه آن چيزها، بايد با اينها روبرو بشويم    آررره! جان!
بايد با ژاپني‌هاي زرنگ مقابله کنيم         بايد با هم باشيم
نيازي نيست که در مورد ويتنامي‌ها‌ نگران باشي
بايد خرس (لقب روسيه و شوروي) روس را به زانو درآوريم

خب، شايد خرس روس نه
شايد سوئدي‌ها را
ما به آرژانتين نشان داديم
الان بيا برويم و به اينها نشان دهيم

باعث مي‌شود که احساس سرسختي (قدرت) بکنيم   بيا نشانشان دهيم
و آيا مگي خوشحال و ارضا نميشود؟!


يک، دو، آزاد، چهار     يک، دو، آزاد، چهار
                   الان نه جان، بايد با هم باشيم    
ببخشيد، بار کجاست؟ چي؟
             بايد انجامش دهيم
ببخشيد، بار کجاست؟
الان وقتش نيست جان، بايد انجامش بدهيم    
ببخشيد، بار کجاست؟     بايد وارد عمل شويم
               به انگليسي بگو!
هوي! بار لعنتي کجاست جان؟    اوه، تازه داري حرف ميزني!
                   الان نه جان، بايد انجامش بدهيم    
اوه!    اوه! حکومت کن بريتانيا!
        بريتانيا از کرده اش پشيمان است!
پايين!          بايد وارد عمل شويم
                   الان نه جان، بايد انجامش بدهيم    
برو، مگي!        بايد وارد عمل شويم
چکش، چکش، بکوب، بکوب، حالا!
                   الان نه جان، بايد با هم باشيم    
           بايد با هم باشيم
                   الان نه جان، بايد با هم باشيم    
آيا اين بود...   بايد انجامش دهيم

. . . OK, listen, it's a . . . (laugh)

Fuck all that, we've gotta get on with these  Fuck all that!

Gotta compete with the wily Japanese
There's too many home fires burning
And not enough trees.   Fuck all that
So fuck all that, we've gotta get on with these  
Got to get on with these

Can't stop, lose job, mind gone, silicon
Stalag, what bomb?, get away,
Pay day, make hay
Break down, need fix, big six                          
Click click, hold on, oh no, bingo!  
Clickety click, hold on, oh no, bingo!
Bingo!

Make 'em laugh, make 'em cry,
make 'em dance in the aisles
Make 'em play, make 'em stay
Make 'em feel okay.

Not now, John!
We've gotta get on with the film show   Got to get on (2x)
Hollywood waits at the end of the rainbow  
End of the rainbow
Who cares what it's about!
As long as the kids go
So not now, John!
We've gotta get on with the show   Got to get on (5x)
Hang on, John
I've gotta get on with this   Got to get on (2x)

Don't know what it is
But it fits on here like-
Come at the end of the shift
We'll go and get pissed
But not now, John
I gotta get on with this   Got to get on with this
                                        Got to get on
Hold on, John
I think there's something good on
I used to read books but now go fishing   Kick off!

Could be the news
Or some other amusement
Could be reusable shows

Fuck all that, we've gotta get on with these   Yeah! John!
Gotta compete with the wily Japanese  Got to get on (2x)
No need to worry about the Vietnamese
Got to bring the Russian Bear to his knees  

Well, maybe not the Russian Bear
Maybe the Swedes
We showed Argentina 
Now let's go and show these

Make us feel tough   Let's show 'em!
And wouldn't Maggie be pleased?!
Nah nah nah nah nah nah nah!

One, two, free, four   One, two, free, four
                                   Not now John, we got to get on
S'cusi dove il bar?   What?
                                 Got to get on
Se para collo pou eine toe bar?  
Not now John, we got to get on
S'il vous plait ou est le bar?   Got to get on (2x)
                                                 Say it in English!
Oi, where's the fucking bar John?!   Oh, now you're talking!
                            Not now, John, we got to get on
Oh!   Oh, Rule Britannia!
         Britannia rue the day!
Down! Got to get on (2x)
             Not now, John, we got to get on
Go, Maggie!   Got to get on (2x)
Hammer, Hammer, Hammer, Hammer, now!   
                        Not now John, we got to get on
                        Got to get on (2x)
                        Not now John, we got to get on
Was it . . .       Got to get on (2x)


Not Now John

Artist: pink floyd
Album: The Final Cut
حالا نه، جان!


Poetry Of Music
'hope you enjoy our products.we're dedicated to providing the best Quality.
Welcome !