Latest updates
عزيزاني که   مايل به    همکاري در بخش ترجمه هستند ميتوانند آثار خود   را همراه با    توضيحات (مانند ترجمه‌هايي که اکنون روي سايت هست)  براي  ما   ارسال کنند،    که   در    صورت    احراز استاندارهاي   سايت    با     نام خودشان روي  سايت    گذاشته مي‌شود.
در   بخش   ترجمه   نيز    همانطور که واقف  هستيد  يک   اثر   هنري به تعداد مخاطب  مي‌تواند مفهوم و معنا     داشته    باشد،    پس   در ترجمه سعي شده  از  ترجمه   آزاد استفاده  نشود  و  حق  انتخاب در   اختيار    مخاطب   قرار   گيرد گرچه توضيحات   لازم   هم   در کنار ترجمه ارائه شده است.
07/17/2014
گروه بلک سبث کار خود را از سال 1968 آغاز کرد
Made in Iran. All member work copyright of respective owner, otherwise ©2014 poetryofmusic.com translate lyric and poetry. All rights reserved.
s. z.
ترجمه   به فارسی
عزيزان و علاقه‌مندان به شرکت در بحث‌هاي مربوط به اين صفحه از وب سايت، خواشمند است که در کمال ادب و احترام به ابراز عقايد خود بپردازيد و از توهين به يکديگر و يا تمجيد بي مورد بپرهيزيد و به ارتقاء سطح مطالب کمک کنيد.

زيرا با توجه به عدم توانايي ذهني مردم يک سري از کشورها در استفاده از اينترنت گهگاه به موارد اين‌چنيني بر مي‌خوريم، که البته نظراتي که در آنها به هر چيزي توهين شده باشد، بي درنگ  پاک مي‌شوند.

با تشکر از همکاري شما. 
از ميان چشمان بي‌تفاوت و اشک‌آلود
به سختي مي‌توانم شرايط اين لحظه از زمان را تعريف کنم
و بسيار دور از پروازي بلند در آسمان صاف و آبي
مارپيچ‌وار به سوراخي در زمين مي‌روم، [به]جايي که پنهان ميشوم.

اگر در مسير از ميدان مين با موفقيت عبور کني
و سگ‌ها را بزني و چشمان سرد دروبين‌ها را بفريبي
و اگر [موفق شدي و] انجامش دادي، از تفنگ [موجود] در سالن هم عبور کن،
رمز قفل را وارد کن، در مخفيگاه-کشيش را باز کن
و اگر من داخل بودم، به تو ميگويم که چه در پشت ديوار است.
       
يک بچه بود که بسيار متوهم بود،
با دختران مجلات عشقبازي مي‌کرد.
او در عجب است که شما با باور تازه يافته‌اتان چطور خوابتان مي‌برد.
آيا کسي ميتواست او را دوست داشته باشد
يا اين فقط يک روياي بزرگ است؟

و اگر روي تاريکم به تو را نشان دهم
آيا امشب هم مرا نگه ميداري؟
و اگر قلبم را بر تو باز کنم
و روي ضعيفم را نشانت دهم
چه کار خواهي کرد؟
آيا داستانت را به رولينگ استون ميفروشي؟
بچه ها را با خودت ميبري
و مرا تنها رها ميکني؟
و همانطور که در تلفن پچ پچ ميکني لبخند اطمينان بخش ميزني؟
اسباب اثاثيه‌ام را ميفرستي؟
يا مرا به خانه ميبري؟

فکر کردم که بايستي احساسات بي‌پيرايه‌ام را آشکار کنم،
فکر کردم که بايد حجاب را بدرم.
‌تيغ را در دست‌هاي لرزانم نگه داشتم
آماده بودم که انجامش بدهم، اما همان موقع تلفن زنگ زد
هيچ وقت جراتش را نداشتم که ضربه‌ي آخر را بزنم.

"سلام؟ گوش کن، فکر کنم گيرش اوردم.باشه، گوش کنه اون يک ها ها است!"
Through the fish-eyed lens of tear stained eyes
I can barely define the shape of this moment in time
And far from flying high in clear blue skies
I'm spiraling down to the hole in the ground where I hide.

If you negotiate the minefield in the drive
And beat the dogs and cheat the cold electronic eyes
And if you make it, past the shotgun in the hall,
Dial the combination, open the priesthole
And if I'm in, I'll tell you what's behind the wall.

There's a kid who had a big hallucination
Making love to girls in magazines.
He wonders if you're sleeping with your new found faith.
Could anybody love him
Or is it just a crazy dream?

And if I show you my dark side
Will you still hold me tonight?
And if I open my heart to you
And show you my weak side
What would you do?
Would you sell your story to Rolling Stone?
Would you take the children away
And leave me alone?
And smile in reassurance as you whisper down the phone?
Would you send me packing?
Or would you take me home?

Thought I oughta bare my naked feelings,
Thought I oughta tear the curtain down.
I held the blade in trembling hands
Prepared to make it, but just then the phone rang
I never had the nerve to make the final cut.

"Hello? Listen, I think I've got it. Okay, listen its a HaHa!"

The Final Cut

Artist: pink floyd
Album: The Final Cut
ضربه‌ي نهايي


Poetry Of Music
'hope you enjoy our products.we're dedicated to providing the best Quality.
Welcome !