Latest updates
عزيزاني که   مايل به    همکاري در بخش ترجمه هستند ميتوانند آثار خود   را همراه با    توضيحات (مانند ترجمه‌هايي که اکنون روي سايت هست)  براي  ما   ارسال کنند،    که   در    صورت    احراز استاندارهاي   سايت    با     نام خودشان روي  سايت    گذاشته مي‌شود.
در   بخش   ترجمه   نيز    همانطور که واقف  هستيد  يک   اثر   هنري به تعداد مخاطب  مي‌تواند مفهوم و معنا     داشته    باشد،    پس   در ترجمه سعي شده  از  ترجمه   آزاد استفاده  نشود  و  حق  انتخاب در   اختيار    مخاطب   قرار   گيرد گرچه توضيحات   لازم   هم   در کنار ترجمه ارائه شده است.
07/17/2014
گروه بلک سبث کار خود را از سال 1968 آغاز کرد
Made in Iran. All member work copyright of respective owner, otherwise ©2014 poetryofmusic.com translate lyric and poetry. All rights reserved.
s. z.
ترجمه   به فارسی
عزيزان و علاقه‌مندان به شرکت در بحث‌هاي مربوط به اين صفحه از وب سايت، خواشمند است که در کمال ادب و احترام به ابراز عقايد خود بپردازيد و از توهين به يکديگر و يا تمجيد بي مورد بپرهيزيد و به ارتقاء سطح مطالب کمک کنيد.

زيرا با توجه به عدم توانايي ذهني مردم يک سري از کشورها در استفاده از اينترنت گهگاه به موارد اين‌چنيني بر مي‌خوريم، که البته نظراتي که در آنها به هر چيزي توهين شده باشد، بي درنگ  پاک مي‌شوند.

با تشکر از همکاري شما. 
تمام آدم بزرگهايت که مثل بچه‌ها رفتار ميکنند را جايي ببر
و برايشان خانه‌اي بساز، يک جاي کوچک براي خودشان.
خانه‌ي يادبود فلچر،
براي ستمگران و پادشاهان علاج ناپذير.

و آنها مي‌توانند هر روز جلوي همديگر ظاهر شوند،
در تلويزيوني مدار بسته.
تا مطمئن بشوند که هنوز واقعي هستند.
اين تنها ارتباطي‌ست که درمي‌يابند.

خانم‌ها و آقايان، لطفا خوش‌آمد بگوييد به:
ريگان و هيگ،
آقاي بيگن و دوستان، خانمتاچر و پيزلي،
سلام مگي!
آقاي برژنِو و حزبش.
ببخشيد، بار کجاست؟
روح مک.کارتي،
خاطرات نيکسون.
اون مرد کچل کيست؟
بدرود!
و حالا، رنگ اضافه ميکنيم، گروهي از
قصابان بي‌نام و نشان خوشتيپ آمريکاي جنوبي.

آيا از ما انتظار دارند تا با احترام با آنها برخورد کنيم؟!
ميتوانند مدالهايشان را جلا دهند و لبخندشان را تيز کنند،
و خودشان را سرگرم کنند، براي مدتي بازي کنند.
بوم بوم، بنگ بنگ، دراز بکش تو مُردي.

در پناه نگاهي دائمي از يک چشم شيشه‌اي بي روح،
با اسباب بازي‌هاي مورد علاقه‌شان،
دختران و پسران خوبي خواهند بود،
در خانه‌ي يادبود فلچر،
براي ااستعمارگران زايل کننده‌ي جسم و جان.

آيا همه آمده‌اند؟
آيا به شما خوش مي‌گذرد؟
حالا راه حل نهايي ميتواند اعمال شود.Take all your overgrown infants away somewhere
And build them a home, a little place of their own.
The Fletcher Memorial home,
for Incurable Tyrants and Kings.

And they can appear to themselves every day,
On closed circuit T.V.
To make sure they're still real.
It's the only connection they feel.

"Ladies and gentlemen, please welcome:
Reagan and Haig,
Mr. Begin and friend, Mrs. Thatcher, and Paisly,
"Hello Maggie!"
Mr. Brezhnev and party.
"Scusi dov'è il bar?"
The ghost of McCarthy,
The memories of Nixon.
"Who's the bald chap?"
"Good-bye!"
And now, adding colour, a group of
anonymous latin-american meat packing glitterati.

Did they expect us to treat them with any respect?!
They can polish their medals and sharpen their smiles,
and amuse themselves, playing games for awhile.
Boom boom, bang bang, lie down you're dead.

Safe in the permanent gaze of a cold glass eye
With their favorite toys
They'll be good girls and boys
In the Fletcher Memorial Home
for colonial wasters of life and limb.

Is everyone in?
Are you having a nice time?
Now the final solution can be applied.

The Fletcher Memorial Home

Artist: pink floyd
Album: The Final Cut
خانه‌ي يادبود فلچر


Poetry Of Music
'hope you enjoy our products.we're dedicated to providing the best Quality.
Welcome !