Latest updates
عزيزاني که   مايل به    همکاري در بخش ترجمه هستند ميتوانند آثار خود   را همراه با    توضيحات (مانند ترجمه‌هايي که اکنون روي سايت هست)  براي  ما   ارسال کنند،    که   در    صورت    احراز استاندارهاي   سايت    با     نام خودشان روي  سايت    گذاشته مي‌شود.
در   بخش   ترجمه   نيز    همانطور که واقف  هستيد  يک   اثر   هنري به تعداد مخاطب  مي‌تواند مفهوم و معنا     داشته    باشد،    پس   در ترجمه سعي شده  از  ترجمه   آزاد استفاده  نشود  و  حق  انتخاب در   اختيار    مخاطب   قرار   گيرد گرچه توضيحات   لازم   هم   در کنار ترجمه ارائه شده است.
07/17/2014
گروه بلک سبث کار خود را از سال 1968 آغاز کرد
Made in Iran. All member work copyright of respective owner, otherwise ©2014 poetryofmusic.com translate lyric and poetry. All rights reserved.
s. z.
ترجمه   به فارسی
عزيزان و علاقه‌مندان به شرکت در بحث‌هاي مربوط به اين صفحه از وب سايت، خواشمند است که در کمال ادب و احترام به ابراز عقايد خود بپردازيد و از توهين به يکديگر و يا تمجيد بي مورد بپرهيزيد و به ارتقاء سطح مطالب کمک کنيد.

زيرا با توجه به عدم توانايي ذهني مردم يک سري از کشورها در استفاده از اينترنت گهگاه به موارد اين‌چنيني بر مي‌خوريم، که البته نظراتي که در آنها به هر چيزي توهين شده باشد، بي درنگ  پاک مي‌شوند.

با تشکر از همکاري شما. 
همچنان که ميخواهم هلو را بگيرم
هلو ليز مي‌خورد و مي‌رود پشت مُبلي در سن تروپه
يک تکه چوب را روي ماسه‌ها با آجر مي‌شکنم
و دنبال يک قايق، موج ‌سواري مي‌کنم
تنهايي در وزوز يکنواخت تاريک مي‌خوابم
ماسه‌هايي که از طرف معشوقم مي افتد، تنم را مي‌خراشد
غرق در روياها، ( ولي ) هنوز ميتوانم صدايش را بشنوم که مي‌گويد:
اگر تنهايي من به خانه‌ مي‌آيم.

رو به عقب ، به سوي خانه.
کبوتر و قمري
با باد رفتند/بر باد رفتند و بر هواپيما باران مي‌باريد.
خانه اي دارم بدون قاشق‌هاي نقره اي.
مثل يک آدم پولدار شامپاين مي‌نوشم.
زودتر ازآنکه آب و هوا عوض بشود ( بشکنه، يا باز بشه )،
افکار دور و درازم را جمع و جور مي‌کنم.
سوار بر باد و با سرعت به سوي يک روز جديد مي‌روم
اگر تنهايي من به خانه‌ مي‌آيم.

مدتي تامل مي‌کنم.
کنار سنگچين يک مزرعه
و به چيزهايي که مي‌گويند، گوش مي‌دهم
درحال کندن براي (پيداکردن)طلا،و کج بيل در دستم. 
کتابي را باز مي‌کنم، و به طرز قرار قرار گرفتن چيزها نگاهي مي‌کنم،
و تو مرا به سمت جايي در کنار دريا مي‌بري،
من صداي لطيفت را مي‌شنوم که صدايم ميزني،
با تلفن براي بعد با هم قرار ميگذاريم،
و اگر تنهايي من به خانه‌ مي‌آيم.
As I reach for a peach
Slide a rind down behind a sofa in San Tropez.
Breaking a stick with a brick on the sand
Riding a wave in the wake of an old sedan
Sleeping alone in the drone of the darkness
Scratched by the sand that fell from my love
Deep in my dreams and I still hear her calling
If you're alone I'll come home

Backward and homebound
The pigeon, the dove
Gone with the wind and the rain on the aeroplane
Owning a home with no silver spoon
I'm drinking champagne like a good tycoon
Sooner than wait for a break in the weather
I'll gather my far flung thoughts together
Speeding away on a wind to a new day
If you're alone I'll come home

And I'll pause for a while
By a country stile
And listen to the things they say
Digging for gold and the hoe in my hand
Open a book, take a look at the way things stand
And you're leading me down to the place by the sea
I hear your soft voice calling to me
Making a date for later by phone
And if you're alone I'll come home.

San Tropez

Artist: pink floyd
Album: meddle
سَن تروپِه


Poetry Of Music
'hope you enjoy our products.we're dedicated to providing the best Quality.
Welcome !